کتاب سال ترانه سرایان ایران

کتاب سال ترانه سرایان ایران

در دسترس بودن منابع موجود در انبار

۳۲,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان

مرور سریع

این کتاب گزیده ی صد اثر سروده شده توسط صد ترانه سرای مستقل و جوان است.این آثار با فراخوانی ملی از سراسر ایران گردآوری شده اندِ به همین علت نام کتاب را کتاب سال ترانه سرایان ایران گذاشته ایم. امید است که در سال آهای آینده شاهد پیشرفت و بهبود کیفیت آثار جوانان ترانه سرا و ادامه ی این مجموعه در قالب (پرونده ترانه معاصر ایران) از سوی نشر ایزدقلم است. با مهر /علی کمارجی