تئاتر خیابونی

در دسترس بودن منابع موجود در انبار

۱۶,۰۰۰ تومان ۱۲,۰۰۰ تومان

مرور سریع

کتاب تئاتر خیابونی مجموعه ای از ترانه های سرکار خانم شیدا صفری زاده ترانه سرای جوان ایرانی است. شیدا صفری زاده در رزومه ی خود ترانه های اجرا شده ی بسیاری دارد واین کتاب گزیده ای از آثار اجرا شده و آثار جدید اوست. این کتاب از سوی انتشارات ایزدقلم به بازار نشر کتاب عرضه شده است