ما شایسته ی کمی التیامیم

در دسترس بودن منابع موجود در انبار

۱۵,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

مرور سریع

کتاب “ما شایسته ی کمی التیامیم” گزیده ای از اشعار کوتاه سارا دوتی سراینده ی جوان آمریکایی است که توسط هنرمند توانای ایرانی خانم سها سپانلو به فارسی ترجمه شده اند. این کتاب سفری به روح انسان و مرهمی برای التیام زخمای عاطفی است و در کوتاه ترین ابیات زیباترین و عمین ترین احساسات بشری گنجانده شده است. پیش از این کتاب اکران خصوصی از آثار سها سپانلو منتشر شده است. این کتاب توسط انتشارات ایزد قلم به بازار نشر کتاب ایران عرضه شده است