کتاب میرا مرگ

میرامرگ

در دسترس بودن منابع موجود در انبار

۱۸,۰۰۰ تومان

مرور سریع

کتاب “میرامرگ” مجموعه ای از آثار سپید چند سراینده جوان است که توسط سرکار خانم سیمین کرد جزی گردآوری شده است. درون مایه اشعار این کتاب عاشقانه – اجتماعی است و این اشعار توسط محمدکرجزی، مسعود حسینی، امین شیخی، غزل زهیری و پویا شاه مرادی سروده شده است. این کتاب با 18 هزار تومان توسط انتشارات ایزد قلم چاپ و به بازار نشر کتاب یاران عرضه شده است.