آسیب شناسی خیانت

در دسترس بودن منابع موجود در انبار

۱۲,۰۰۰ تومان

مرور سریع

کتاب “آسیب شناسی خیانت” اثری به قلم دکتر نازنین شهبازی در زمینه ی روابط زناشویی و علل خیانت در روابط میان زوجین است. این کتاب با برسی علت های اولیه، به ارایه راهکارهایی برای حل این مسایل از دیدگاه روانشناسی خانواده می پردازد. این کتاب توسط انتشارات ایزدقلم چاپ و به بازار نشر کتاب ایران عرضه شده است.